X-Factor Modified / Slot Machine Sensor Board With Bearing